Meditation og mindfulness er efterhånden kendt for en lang række positive virkninger i krop og sind. Det hjælper dog ikke at vide noget er godt, hvis vi ikke integrere det i hverdagen. Så kom og vær med – giv dig selv en mental vitaminindsprøjtning og mediter dig til indre ro, mindre stress, bedre koncentrationsevne og mere glæde.

Mindre stress og indre uro

Mere glæde, nærvær og mental styrke

Lær at regulere kroppens stressmekanisme og hovedets tankemylder

Meditation er en observerende opmærksomhed, der forbinder menneskets eksistens, nærvær og koncentration i nuets essens.
Meditation er karakteriseret af fysisk og psykisk afspænding, uselvisk emotionelt nærvær, forhøjet mental årvågenhed, stilhed og uanstrengt Væren.

Flere og flere forskningsforsøg viser, at meditation bl.a. styrker blodgennemstrømningen i de områder af hjernen der associeres med lykke, kreativitet, koncentration og empati.

Et øget neuralt netværk mellem det limbiske system og neurocortex resultere i positive fysiske, psykologiske, mentale og adfærdsmæssige forandringer. F.eks. indre ro, generel muskulær afspænding, bedre hukommelse og koncentrationsevne, skærpet evne til at tænke i muligheder frem for begrænsninger, spontan glæde, dybere medfølelse og uselvisk attitude.

Mindfulness skærper bevidstheden om “Hvem du Er” og frigør opmærksomhedens tilknytning til bevægelser og indhold i sindet.

Mindfulness involverer en bevidst og nærværende indstilling til indre og ydre oplevelser, erkendelser og erfaringer.

Du lærer at at observere objektive og subjektive fænomener, uden at bedømme, -fastholde, -forsøge at undgå eller reagere på dem.

Gennem nærvær frigøres opmærksomheden naturligt og uanstrengt fra tilstande og oplevelser, som frygt, angst, smerte, lidelse og afhængighed.