Meditation og mindfulness er efterhånden kendt for en lang række positive virkninger i krop, psyke og sind. Det hjælper dog ikke at vide noget er godt, hvis vi ikke handler på det eller integrere det i hverdagen. Så kom og vær med – giv dig selv en mental vitaminindsprøjtning og mediter dig til indre ro, mindre stress, bedre koncentrationsevne og mere glæde.

Mindre stress og indre uro

Mere glæde, nærvær og mental styrke

Lær at regulere kroppens stressmekanisme og hovedets tankemylder

Meditation er en dynamisk tilstand, der forbinder bevidst Væren, Nærvær og koncentreret opmærksomhed i Nuet.
Meditationstilstanden er karakteriseret af fysisk og psykisk afspænding, uselvisk emotionelt nærvær, forhøjet mental årvågenhed, essentiel stilhed og ren Væren.

Flere og flere forskningsforsøg viser, at meditation kan styrke blodgennemstrømningen i de områder af hjernen der bl.a. knytter sig til lykke, kreativitet og hukommelse.

Et øget neuralt netværk mellem det limbiske system og neurocortex resultere i positive fysiske, psykologiske og adfærdsmæssige forandringer. F.eks. indre ro, generel muskulær afspænding, bedre hukommelse og koncentrationsevne, skærpet evne til at tænke i muligheder frem for begrænsninger, spontan glæde, dybere medfølelse og empati.

Mindfulness træner din evne til at huske “hvem du Er” i nuet og frigør opmærksomhedens tilknytning til bevægelse og indhold i sindet.

Mindfulness involverer en bevidst og nærværende indstilling til indre og ydre oplevelser, erkendelser og erfaringer.

Opmærksomheden trænes bl.a. i at observere uden at bedømme, -fastholde, -forsøge at undgå eller reagere på tanker, følelser og kropsfornemmelser.

Studier i mindfulness viser en direkte forbindelse mellem krop og sind.

Gennem bevidst opmærksomhed kan sindet trænes til at regulere psykologiske tilstande som frygt, angst, smerte, lidelse, mental begrænsning og afhængighed, og via direkte sansning i nuet, hjælpe mennesket i kontakt med et udvidet, abstrakt, årvågent og iboende åndeligt nærvær.