Muusmann Forlag opfylder alle målsætninger for miljøet i fokus

Trykkeriet som forlaget anvender har alle miljømæssige certificeringer som findes – ISO 14.001 – ISO 9001 – EMAS – FSC – CO2 Neutral – CRM

Lim og farve som bruges i produktionen er helt uskadelige og er i sådan en kvalitet, at de må komme i almindelig affald. Trykkeriet opsamler både farve og lim rester i “genbrugstønder” som deres leverandører henter til genbrug til nye leverancer.

Information fra trykkeriet:

“Den grafiske branche har aldrig været mere miljøvenlig end nu:

– største miljøbelastning i den grafiske branche pt., er overskuds papir til forbrænding, for eksempel usolgte bøger på lageret hos kunderne, A4 kontorpapir som printers i uendelige mængder for at ende i skraldespanden samt øvrige grafiske materialer som køres i brændbart på lossepladserne.

“Arctic Papers virksomhed skal i alle led drives således, at miljøet beskyttes. Vores fabrikker er beliggende i følsomme naturområder, tæt ved vandløb, der påvirkes af vores vandforbrug. Derfor har det altid været naturligt for os at tænke økologisk. Vi har længe haft tradition for tidligt at introducere nye metoder til at reducere vores miljøpåvirkning, og vores dedikerede forskning og udvikling fortsætter i samme ånd. Læs mere om miljøarbejdet på fabrikkens sider”.

 • ISO 14001 er et miljøstyringssystem, som gør os i stand til at arbejde med miljømæssige spørgsmål på en struktureret og effektiv måde. Alle tre fabrikker anvender dette system, hvilket gør det muligt for os at leve op til andre miljøcertificeringer og regeringslove og krav.
 • EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er et system til rapportering af miljømæssig påvirkning, og det anvendes i alle vores fabrikker. Arctic Paper Kostrzyn og Arctic Paper Munkedals rapporterer årligt til EMAS i overensstemmelser med deres vejledninger. Det er her, vi viser vores mål for det foregående år og opsætter nye mål for det kommende år.
 • Arctic Paper Kostrzyn har ISO 9001-certificering og har endvidere OHSAS 18001-certificering (Occupational Health and Safety Management Systems).
 • Ud over lavt vandforbrug og recirkulering har Arctic Paper Munkedals nogle af de laveste udledningstal i verden.
 • Arctic Paper yder også aktiv støtte til Paper Profile. Paper Profiles medlemmer består af Europas førende cellulose- og papirproducenter. Målet er at indberette industriens miljøpåvirkninger på en faktuel måde.
 • Alle vores produkter, der fremstilles på Arctic Paper Munkedals, Arctic Paper Grycksbo og Arctic Paper Kostrzyn kan bestilles som FSC-certificerede.
 • Arctic Paper samarbejder med og støtter organisationer, der beskæftiger sig med miljøarbejde, såsom Kristinebergs Marina Forskningsstation i Sverige. I Polen sponserer vi desuden et fugleobservatorium i Warta naturreservat.”

Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM)

Alle Arctic Paper’s produkter kan leveres FSC certificeret – de bliver produceret på Arctic Paper Munkedals, Arctic Paper Grycksbo og Arctic Paper Kostrzyn.

Certificate SGS-COC-001693

Mixed sources/Credit material

 • Munken Print Cream
 • Munken Print White
 • Munken Premium Cream
 • Munken Premium White
 • Munken Kristall
 • Munken Polar
 • Munken Pure
 • Munken Lynx
 • Munken Kristall Rough
 • Munken Polar Rough
 • Munken Pure Rough
 • Munken Lynx Rough
 • Amber Graphic

Certificate DNV-COC-000002

Mixed sources/Credit material

 • Arctic Silk+
 • Arctic Matt
 • Arctic Volume White
 • Arctic Volume Ivory
 • Arctic Volume HighWhite
 • Arctic Gloss**

Certificate NC-COC-012351

Mixed sources/Credit material

 • Amber Graphic
 • Amber Preprint**
 • Arctic Paper – miljøpolitik

At være certificeret med FSC (Forest Stewardship Council), betyder at det træ trykkeriet bruger til at producere ovennævnte produkter af, kommer fra bæredygtigt skovbrug, som overholder miljømæssige, sociale og økonomiske standarder. Skoven bliver uafhængigt inspiceret og evalueret i henhold til de principper og kriterier, som er blevet godkendt af FSC.