Indlæg i meditationsklubben

Bilv medlem i meditationsklubben og få hjælp og inspiration til at holde fokus på personlig vækst, meditation og mindfulness hele året.

Yogafilosofi 26 – Sindet er hjemsted for følelser

Meditationsklubben Uge 26 Psykologien fortæller os at alle følelser, beslutninger og handlinger er rodfæstet i et af de to grundlæggende menneskelige motiver: kærlighed eller frygt. I denne uges indlæg kan du læse mere om, hvilken betydning dét har for sindet og din meditationspraksis.

Yogafilosofi 25 – Sindets adspredelse

Velkommen i meditationsklubben  Yogafilosofi Uge 25 Sindets adspredelse og tendens til at vandre, aftager gradvist når du mediterer regelmæssigt. Få tips og tricks til din meditation i klubben.

Yogafilosofi 24 – Sindet i meditation

Meditationsklubben Uge 24 For mange er meditation en praksis der har en begyndelse og en slutning. Du beslutter dig for at mediterer og prioriterer et vist tidsinterval til formålet. Men hvordan bliver meditation en livsstil?

Yogafilosofi 23 – Regelmæssig meditationspraksis

Meditationsklubben - Uge 23 Med en regelmæssig meditationspraksis smelter sindet efterhånden sammen med sjælen/bevidsthedens stilhed, på samme måde som salt opløses i vand. Læs mere om hvad der sker i meditation i denne uges indlæg.

Yogafilosofi 22 – Meditation

Meditationsklubben Uge 22 Et kontinuerligt, uforstyrret flow af perceptioner eller tankebølger i sindet, rettet mod et meditationsobjekt, er dhyana/meditation. (Patanjali´s yoga sutra Bog III - 2)

Yogafilosofi 21 – Dhyana

Meditationsklubben Uge 21 Det bevidste sind fungerer inden for en meget lille sfære af rationel bevidsthed. Det kan ikke rigtig udvide sig og spørgsmål kan kun undersøges og besvares med rod i tidligere oplevelser.

Yogafilosofi 20 – Dharana

Meditationsklubben - Uge 20 I den moderne psykologi anskues koncentration ofte som en kontrolleret bevægelse af sindet indenfor et afgrænset område. I dette indlæg dykker vi ned i den yogiske forståelse af koncentration og koncentrationstræning.