Forskningsprojekt om stress & meditation

“Jeg mangler ord, der kan beskrive, hvad det har betydet for mig, og føler ikke at jeg kan takke dig nok. Jeg har den dybeste respekt for dig og de ting du beskæftiger dig med og er så taknemmelig for at du deler ud af det. Din varme opmærksomhed, store indlevelsesevne og evnen til at møde og forstå folk hvor de er, er meget beundringsværdigt og en gave for dem der møder dig. Jeg ønsker for dig, at du beriges på samme måde”

AnonymDeltager

“Du sender os videre med rigtig meget lærdom om krop og sind. Det har virkelig været en gave at have dig som læremester. Tusinde tak for at være en kæmpe inspiration og ildsjæl”

DeltagerAnonym

“Jeg har haft enorm effekt af forløbet, og ikke haft nogen angstanfald, som jeg ikke selv kunne håndtere”

Anonym Deltager

“Kurset har givet mig brugbare værktøjer til at håndtere situationer med voldsom stress”

DeltagerAnonym

“Det er meget nemmere at rumme sine følelser og tanker med de rigtige værktøjer”

AnonymDeltager

Introduktion

I maj 2020 er det et år siden at jeg havde fornøjelsen af at bringe 2 hold patienter, i Enheden for Gentagne Graviditetstab, gennem et 6 ugers kursusforløb i meditation og mindfulness, som et led i et forskningsprojekt, på Rigshospitalet.

De sidste opfølgende spørgeskemaer blev udsendt og afsluttet et år efter kurset. Forskningsartiklen er under udarbejdelse og opdateret information herom formidles i takt med at manuskriptet bliver optaget og udgivet.

Forsøget viser bl.a. at meditation og mindfulness virker og at metoderne reducerer stress signifikant. Også i situationer, hvor det ikke er muligt at ændre adfærd eller undgå stressoren.

Kvinder og par, der lider af Gentagne graviditetstab, er langt fra den eneste patientgruppe, som berøres af langvarige stresssymptomer, angst og depression. De fleste alvorlige behandlings- og/ sygdomsforløb er forbundet med psykiske, sociale og/ mentale udfordringer.

Jeg håber derfor at projektet kan være med til at afmystificere både effektive og integrerbare metoder til mental sundhed og bedre trivsel under konventionelle behandlingsforløb. Tværfagligt samarbejde har et kæmpe uudnyttet potentiale, der kan sikre patienter en mere menneskelig og helhedsorienteret behandlingsoplevelse.

Resultat

Ved baseline var både kontrol- og interventionsgrupperne lige stressede. Både interventions- og kontrolgrupperne faldt i percieved stress gennem forløbet.

Kontrolgruppens stress faldt med 10%
Interventionsgruppens stress faldt med 25%

Kontrolgruppen fik den ekstra omsorgsfulde behandling, som afdelingen allerede tilbyder. Interventionsgruppen fik udover den normale behandling også et 6 ugers meditationskursusforløb.

Sandsynligheden for at forskningsresultaterne er en statistisk tilfældighed har en p-værdi på 0,001. Meditation og mindfulness har således vist sig at være et brugbart og virkningsfuldt værktøj for denne målgruppe.

Formål

Det er projektets formål at undersøge hvorvidt et 6 ugers kursus i meditation og mindfulness er et brugbart redskab til at reducere stress og psykiske konsekvenser hos kvinder og par, der modtager behandling i Enheden for gentagne graviditetstab.

Det forventes, at meditation og mindfulness kan bedre patienternes livskvalitet og mestrings-strategier. Projektets formål er derfor at undersøge og bidrage med ny viden indenfor dette felt til gavn for nutidige og fremtidige patienter.

Etik

Projektet udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder komiteloven. Projektet er et offentligt projekt. Protokol, deltagerinformation og samtykkeerklæring er anmeldt og godkendt af den regionale videnskabsetiske komite, før deltagerne er blevet inkluderet i projektet. Forsøgsdeltagerne beskyttes efter Databeskyttelsesloven.

Publikation

Undersøgelsen vil blive publiceret i et peer-reviewet internationalt tidsskrift og ved videnskabelige kongresser, uanset om udfaldet af undersøgelsen er positivt, negativt eller inkonklusivt.

Forsøget er det første i verden med denne målgruppe og kan følges på US National Library of Medicine hjemmeside: www.clinicaltrials. gov

Titel: “Meditation and mindfulness for recurrent pregnancy loss”
Søgeord: Recurrent pregnancy loss, meditation
Intervention: behavioral

Forsøgsdesign

Studiet er opbygget som et randomiseret kontrolleret forsøg. Efter inklusion er deltagerne blevet randomiseret til en af følgende to grupper; 1) kursus i mindfulness og meditation eller 2) ingen intervention, kontrolgruppe.

Der inkluderes 64 deltagere i alt. Første kursusforløb gennemføres i perioden d. 2. februar – 16. marts 2019. Andet kursusforløb gennemføres i perioden d. 6. april – 11. maj 2019.

Catherine Daverne underviser i meditation og mindfulness og vejleder deltagerne i kursusindholdets praktiske gennemførsel.

Baggrund

Den nationale Enhed for Gentagne Graviditetstab på Rigshospitalet, modtager hvert år ca. 250 nye par til udredning.

Enheden har ikke et tilbud om psykosocial støtte til de patienter, der er psykisk påvirkede af deres situation, udover almindelig sygeplejefaglig støtte.

Forskningsprojektet har undersøgt om et kursusforløb med meditation og mindfulness kan hjælpe patienter, der lider af gentagne graviditetstab med, at reducere og tackle psykiske og fysiologiske symptomer på vedvarende stress.

Gentagne graviditetstab

Gentagne graviditetstab defineres som tre eller flere på hinanden følgende graviditetstab inden udgangen af 12. graviditetsuge eller 2 graviditetstab efter den 12. graviditetsuge og før graviditetsuge 22. Graviditetstab rammer 2-3 % af alle kvinder, der forsøger at få et barn.

Et par der oplever graviditetstab, mister ikke blot en graviditet, men også drømmen om et barn. Infertilitet og graviditetstab er forbundet med skyldfølelse, skam og tabu. Studier på området viser at gentagne graviditetstab er forbundet med betydelig psykologisk lidelse.

Det er derfor essentielt at graviditetstab tages alvorligt fra første kontakt med sundhedssektoren. Graviditetstab kan være svært at håndtere, både fysisk og psykisk, men også fordi chancen for at få et barn forringes for hvert tab.

Projektet er støttet af Trygfonden

Projektgruppen består af:

  • Henriette Svarre Nielsen, dr. med. Lektor Overlæge, Enheden for Gentagne Graviditetstab på Fertilitetsklinikken Rigshospitalet
  • Lone Schmidt, dr. med. ph.d. Professor mso, Københavns Universitet
  • Catherine Daverne, Afspændingspædagog, kraniosakral terapeut, meditationlærer
  • Karen Henriette Kirchheiner Jensen, forsøgsansvarlig projektsygeplejerske, Enheden for Gentagne Graviditetstab
  • Anne Louise Lunøe, forskningssygeplejerske, Enheden for Gentagne Graviditetstab, Rigshospitalet
  • Astrid Marie Kolte, MD, Ph.d., Post doc, Enheden for Gentagne Graviditetstab
  • Maria Christine Krog, MD, Ph.d studerende
  • Signe Hedegaard, stud. med, forskningsårsstuderende, Enheden for Gentagne Graviditetstab