Kurser

Sansende Kommunikation

Sansende kommunikation er for dig der er sensitiv, mærker det indre liv og som ønsker at udforske ekstrasensorisk perception, clairvoyance og psykometri. På kurserne lærer du at bruge og forstå dine psykiske evner, lytte til din indre guide, afgrænse dig og finde ro med det du ser, hører, mærker og fornemmer.

Intuition & Mavefornemmelse

Mennesket har i sig kimen til et større liv. Et liv som ikke begrænser sig til fysiologisk, biologisk og psykologisk bevidsthed og som ikke kan reduceres til en ensidig logisk og mental opfattelse af virkeligheden.

Intuition og mavefornemmelse afspejler en dynamiske bevidsthed i mennesket. En bevidsthed der i lange perioder begrænses af menneskets uvidenhed og logiske tilgang til livet. Nogle af kendetegnene på en begrænset bevidsthed er egoisme, frygt, konflikt, negativ kritisk tænkning, fornemmelsen af adskillelse og mangelfuldhed. Kendetegnenene på en frigjort bevidsthed er naturlig empati, medfølelse, visdom, indsigt, intelligens, kreativitet, abstraktion og kærlig vilje.

Intuition og mavefornemmelse udtrykker kontakten til en essentiel kerne af dynamisk bevidsthed, der gradvist udfolder sig i takt med at vi lære at lytte til, absorbere og handle i overensstemmelse med vores dybere kvaliteter.

Mavefornemmelse Kurser med Catherine Daverne

Meditation & mindfulness

På kurserne i meditation og mindfulness undervises konkret og praktisk udfra 2 perspektiver;

    • et natur- og humanvidenskabeligt perspektiv, der retter sig mod en fysisk og mental forståelse og integration af emnet.

      (mindre stress, indre ro, bedre koncentration, -problemløsning, -hukommelse og skærpet evne til at regulere tanker og følelser)

    • i lyset af den tidsløse visdom, der retter sig mod en udvidelse af bevidstheden og metodisk erkendelse af emnet.

      (udvidet perception, inspiration, intuition, spontan lykke, indre stilhed, abstraktion, frihed, selv-erkendelse, helhed)

Fælles for alle kurser og forløb er, at teori, metode og øvelse går hånd i hånd.

Spiritual Journey

Spiritual Journey i indien er en hyldest til sjælen.

Hver Journey er starten på et nyt eventyr der udfolder sig på intuitiv og magisk vis. I takt med at energien fra de forskellige steder absorberes i gruppens bevidsthed, vitaliseres alle kroppens celler og der udfolder sig ofte, ganske naturligt og fuldstændig uanstrengt, en vibrerende, livsbekræftende og harmonisk samklang med omgivelserne.

Der er et begrænset antal pladser til rådighed på alle turene.

Mediationskurser i Indien

Meditationskurser i Indien