Meditation & Mindfulness

Meditation og mindfulness er efterhånden kendt for en lang række positive virkninger i krop og sind. Det hjælper dog ikke at vide noget er godt, hvis vi ikke integrere det i hverdagen. Så kom og vær med – giv dig selv en mental vitaminindsprøjtning og mediter dig til indre ro, mindre stress, bedre koncentrationsevne og mere glæde.

Mindre stress, mere glæde, dybere selverkendelse

Lær at regulere kroppens stressmekanisme og hovedets tankemylder

Meditation er en koncentreret bevidsthed i nuet, hvor åndedrættet er overfladisk og bevægelser i sindet falder til ro.
Meditation er karakteriseret af fysisk og psykisk afspænding, uselvisk emotionelt nærvær, forhøjet mental årvågenhed, indre stilhed og uanstrengt Væren.

Flere og flere forskningsforsøg viser, at meditation bl.a. styrker blodgennemstrømningen i de områder af hjernen der associeres med lykke, kreativitet, koncentration og empati.

Et øget neuralt netværk mellem det limbiske system og neurocortex resultere i positive fysiske, psykologiske, mentale og adfærdsmæssige forandringer. F.eks. indre ro, generel muskulær afspænding, bedre hukommelse og koncentrationsevne, skærpet evne til at tænke i muligheder frem for begrænsninger, spontan glæde, dybere medfølelse og uselvisk attitude.

Mindfulness er en nærværende, ikke-dømmende, åben og uanstregt opmærksomhedspraksis i nuet. Bevidst opmærksomhed vækker din vidnebevidsthed og frigør din tilknytning til og association med fænomener, der optræder i krop, sind eller omgivelser.

At være “mindful” karakteriseres af bevidst opmærksomhed, rummelighed og nærvær i øjeblikket. Opmærksomheden er typisk observerende, accepterende og ikke-dømmende, frigjort fra sindets tendens til at reagere på, forsøge at undgå eller at fastholde nuets indhold.

Mindfulness etablerer et lille åndehul i mellem den du er, og det du relaterer til. Fx ydre objekter eller sindets indhold. Det ændre helt naturligt dit perspektiv og relation til følelser, som frygt, angst, smerte, lidelse og afhængighed. Du kan også iagttage sansninger, tanker og følelser lidt på afstand, uden at “være” dem.

Weekend intensive

Torsdag kl. 20.00 – Søndag kl. 16.00

(Datoer kommer snart)

Pris:

Stilhedsretreat

5 dage
7 dage
9 dage

Pris:

12 ugers kursusforløb

Mødetid onsdage kl. 17.00-19.30

Nye forløb ved min. 6 tilmeldinger

Pris:

Meditation & Mindfulness

Få intensiv støtte til at skabe eller vedligeholde din meditationspraksis og gøre mindfulness til en naturlig del af din hverdag. Små hold sikre bedst muligt udbytte. Reserver din plads i god tid.

På 12 ugers forløb lærer du at meditere og får støtte til at vedligeholde en meditationspraksis i en travl hverdag.
Du bliver introduceret til meditation & mindfulness i et naturvidenskabeligt og åndsvidenskabeligt perspektiv. (Målgruppe: begynder, letøvet)

 • Du bliver bevidst om stress, symptomer og signaler du skal være opmærksom på.
 • Du hører om sindets natur, om bevidsthedsudvikling, og indre frigørelse
 • Du får værktøjer til at regulere og integrere fysiske, mentale og emotionelle ubalancer i hverdagen.
 • Du støttes gennem en transformationsprocess præget af livsglæde, inspiration og selvindsigt, i modsætning til overlevelse, utilstrækkelighed og mangelfuldhed.

Det kan du forvente:

 • Øget nærvær og mental klarhed
 • Fysisk afspænding og dybere kropsbevidsthed
 • Forbedret evne til at regulere kroppens stressrespons
 • Naturlig glæde og spontan lykkefølelse
 • Øget trivsel og velvære
 • Mindre stress, uro, depression og angst
 • Værktøjer og vejledning til at skabe og vedligeholde en meditationspraksis

På weekend-intensive undervises i kropsbevidstgørende øvelser, simple åndedrætsteknikker og intensiv meditationspraksis. (Målgruppe: letøvet, øvet)

På stilhedsretreat lærer du en meditationspraksis på kursets første dage, herefter følger 3, 5 eller 7 dage i stilhed, alt efter retreatets længde. Den sidste dag afrundes med spørgsmål og erfaringer i plenum. (Målgruppe: letøvet, øvet)

Søger du løsninger til erhverv?

Få hjælp til at skærpe trivsel og velvære, imens stress og stressbetinget sygefravær forebygges og reduceres.

Glade medarbejdere, nærvær og vækst?


Meditation og mindfulness

Formål:
At bidrage til et positivt arbejdsmiljø.
At formidle metoder til at regulere og reducere stress.
At øge bevidstheden om mental og fysisk sundhed
At inspirere til mentalt overskud, autenticitet og åndeligt nærvær.

 • Kurset veksler mellem teori, øvelser, træning og opfølgning i plenum.
 • Undervisningsforløb tilpasses efter aftale.
 • Deltagerne får hjælp og værktøjer til at implementerer meditation og mindfulness i hverdagen.
 • Kursusopfølgning og effektsikring tilpasses efter behov.

….eller stress, overlevelse, utilstrækkelighed?


Kender du fornemmelsen af at være kronisk bagud?

De færreste har tid og overskud til at reflektere og fordybe sig i livets ro og stilhed. Hamsterhjulet stopper først når du holder op med at løbe og træner sindet i at hvile i nuet.

Sig Ja til øget trivsel, livsglæde, sundhed og personlig transformation

 • Vælg at regulere stress og sygefravær
 • Udfold nærvær, mentalkapacitet og velvære.
 • Få mere overskud, energi og glæde med meditation og mindfulness.
Stress, tankemylder og mistrivsel behøver ikke være en naturlig del af hverdagen!

PRISER

MEDITATIONS WORKSHOP

Optil 25 deltagere
½ dag: Kr. 19.500,- (½-3½ time)
1 dag: Kr. 25.500,-  (>7 timer)

+25 pers. pr. ekstra deltager: kr. 695,-

Weekendtillæg kr. 3.500,-

Allepriser er i DDK ex. moms.
Derudover betales for omkostninger i forbindelse med overnatning, transport enten med tog, fly, taxa eller kørsel i egen bil (kr. 4,- pr. km) samt evt. parkering og broafgift.

Virksomheden afholder ligeledes udgifter for lokale til foredrag og workshop.

Du er velkommen til at kontakte mig med henblik på individuelle sessioner, stresshåndtering eller meditationsforløb.

Det praktiske

Medbring: notesbog, madpakke, evt. indendørssko og et sjal eller tæppe til at have om dig under meditationen.

Tilmelding: Ja tak (Skriv navn, mail evt. tlf. nr. samt kursusønske)
Du vil modtage en returmail når vi har modtaget din tilmelding, samt faktura med betalingsoplysninger via oplyste mailadresse.

Din tilmelding er bindende. Såfremt du mod forventning bliver forhindret i at deltage bedes afmelding ske i god tid inden kursusstart.
Afmelding faktureres med kr. 150,- i administraktionsgebyr uanset årsag.
Ved afmelding senere end 5 dage før kursusstart faktureres 50% af kursusafgiften.