Meditation & Mindfulness

Meditation og mindfulness er efterhånden kendt for en lang række positive virkninger i krop og sind. Det hjælper dog ikke at vide noget er godt, hvis vi ikke integrerer det i hverdagen.

Det siger….

Jeg har fundet fred og det er den største gave. En transformation, jeg er dybt taknemlig for.

6 måneders meditation og mindfulness kursus er ikke bare et kursus, men en rejse til dit indre med Catherine som underviser og vejleder.

Catherine underviser med sjælen, et åbent hjerte, blidt og kærligt. Hun har taget mig i hånden hele vejen og hjulpet mig på vej gennem min egen indre rejse til at finde mit sande jeg. Catherine er tillidsskabende, inspirerende og dybt professionel at blive undervist og vejledt af. Jeg har følt mig tryg i hendes hænder, hvilket har gjort, at jeg har turde gå min egen vej, alene med alt det der hører med. Jeg har brudt nogle grænser, gået over og gennem nogle broer, som jeg aldrig nogensinde turde tro jeg ville bryde igennem.

Forløbet har også styrket min egen hjemmepraksis. Jeg mærker energi og kommer hurtigere dybere ind, når jeg mediterer. Endvidere har jeg fået vækket min mindfulness til livs igen og det har udløst en årvågen bevidsthed i min væren. Alt i alt – dette har været et af de mest givende kurser, jeg har været på og jeg kan kun anbefale det”.

Jeg har fået rigtig mange nye indsigter og værktøjer med fra forløbet.

Jeg kan på det varmeste anbefale Catherines Meditation & mindfulness forløb. Undervisningen er nærværende – og Catherine har en helt unik evne og er fantastisk dygtig til at skabe tryghed og tillid, som gør at man giver slip på kontrollen og kommer helt ned i kroppen.

Det at åbne for mere energi og give slip på gamle mønstre der står i vejen for at leve det liv, som ens hjerte og sjæl kalder på, kræver bevidsthed. En bevidsthed som stille og roligt opbygges under forløbet, og gennem en daglig praksis som skaber balance i krop, sind & sjæl. Gennem min egen praksis har jeg fået meget mere mod på, at gå med det som mit hjerte og min intuition fortæller mig.

Mange af os lever i en travl hverdag, hvor vigtigheden af at give os selv et frirum, hvor vi kan koble af, lade op og forbinde os med os selv, bliver mere og mere værdifuldt. Det er præcist det, der arbejdes med i forløbet, med fokus på at finde hjem i os selv og hvem vi hver især sandt er.

Tilmelding

Mental sundhedspleje

6 ugers mindfulnessforløb

6 tirsdage kl. 17.00-18.30
Start: december 2020
Pris kr. 3.600,- excl. moms

incl. adgang til lydfiler i kursusperioden.

Holdstart ved min. 6 tilmeldinger

6 måneders meditation, mindfulness & personlig transformation

12 lørdage kl. 9.30-12.30
Start: Januar 2021
Pris kr. 9.000,- excl. moms

Holdstart ved min. 8 tilmeldinger

Hjemmeøvelser

Det er vigtigt at du er indstillet på at dedikere tid til hjemmeøvelser mellem hver kursusdag. Det er igennem din daglige praksis, at du integrerer og høster udbyttet af meditationsforløbet.

Hjemmeøvelser inkluderer bl.a. mindfulness, dagbog og meditationspraksis – med og uden lydfiler.

Tidsramme for hjemmeøvelser: ca. 30 min. pr. dag

Et nærværende gruppeforløb, hvor alle kan være med

 • uanset om meditation og mindfulness er helt nyt for dig
 • du allerede har mange års erfaring
 • du savner værktøjer til mere ro, glæde og mindre stress
 • du længes efter regelmæssig nærvær og fordybelse med ligesindede
 • du ønsker inspiration og sparing i din sjælelige udvikling
 • du savner vejledning og støtte til stresshåndtering og indre ro
 • du er motiveret af noget helt andet

– Så kom godt og systematisk i gang med meditation og mindfulness, få hjælp til at prioriter dine åndehuller og støtte til at etablere velvære, mental sundhed og personlig balance med effektive, evidensbaserede teknikker og metoder.

Du lærer meditation & mindfulness i teori og praksis og får adgang til guidede meditationer i hele forløbet

I princippet har du ikke brug for at lære at meditere, men derimod at lære teknikker til at fjerne det, der forhindrer dig i at hvile i indre stilhed.

Det lyder lidt kryptisk, men meditation er en naturlig tilstand, som ikke handler om at opnå noget. Regelmæssig meditationspraksis renser sindet og hjælper dig med at kunne mærke indre frihed og vide hvem du er.

I vores del af verden bruges meditation mere funktionelt. Bl.a. til at regulere fysisk og psykisk ubehag, så vi kan imødekomme omverdenens krav og tempo, uden at gå ned med stress.

Naturlige følgevirkninger af meditation er mindre stress, mere glæde, dybere selvindsigt, større mental kapacitet og øget empati.

Undervisningen varierer mellem teori, bevidstgørende øvelser, simple åndedrætsteknikker, intensiv meditationspraksis og sparring i plenum.

Meditation & Mindfulness

Mindre stress, mere glæde, dybere selverkendelse

Meditation har været brugt i årtusinder til at opnå selvrealisering, indre frigørelse og tømme sindet for indhold. I meditation udvides bevidstheden og vækker dit indre vidne.

Objektivt set er tilstanden en koncentreret bevidsthed i nuet, hvor åndedrættet er overfladisk og bevægelser i sindet falder til ro.

Meditation er karakteriseret af fysisk og psykisk afspænding, uselvisk emotionelt nærvær, forhøjet mental årvågenhed, indre stilhed og naturlig væren.

Flere forskningsforsøg viser, at meditation bl.a. styrker blodgennemstrømningen i de områder af hjernen der associeres med lykke, kreativitet, koncentration og empati.

Et øget neuralt netværk mellem det limbiske system og neurocortex resultere i positive fysiske, psykologiske, mentale og adfærdsmæssige forandringer.

Meditation er forbundet med indre ro, generel muskulær afspænding, bedre hukommelse og koncentrationsevne, skærpet evne til at tænke i muligheder frem for begrænsninger, spontan glæde, dybere medfølelse og uselvisk attitude.

Mindfulness er en udbredt opmærksomhedspraksis, der udspringer af den vediske tradition og buddhistiske psykologi. Mindfulness forbinder krop og sind, så du kan være fuldt tilstede og opmærksom på tanker, følelser og sansninger i nuet.

At være “mindful” karakteriseres af bevidst opmærksomhed, rummelighed og nærvær i øjeblikket. Opmærksomheden er typisk åben, nysgerrig, observerende, accepterende og ikke-dømmende, frigjort fra sindets tendens til at reagere på, forsøge at undgå eller at fastholde nuets indhold.

Mindfulness etablerer et lille åndehul imellem den du er og det du relaterer til (ydre eller indre fænomener). Det ændre helt naturligt dit perspektiv og forholdemåde til følelser, som frygt, angst, vrede, smerte, lidelse og afhængighed. Du begynder at kunne iagttage tanker og følelser uden at “være” dem og lærer at bruge alle dine sanser til at grounde og finde tilbage til nuet.

Det “lille åndehul” skaber frihed og rummelighed til at træffe bevidste beslutninger og handle i overensstemmelse med dine egne værdier. På den måde undgår du at blive kapret af negative tanker og følelser, som trækker din adfærd og relationer i en uønsket retning.

Fællesskab & fordybelse

Få intensiv støtte til at skabe eller vedligeholde en meditationspraksis og gør mindfulness til en naturlig del af din hverdag.

Små hold sikre bedst muligt udbytte.
Reserver din plads i god tid.

På forløbet får du:

 • bevidsthed om stress-symptomer og signaler, som du skal være opmærksom på
 • kendskab til sindets natur og værktøjer til at tackle svære situationer
 • erfaring med at grounde tankemylder og indre uro
 • teknikker og metoder til at forene krop og sind i nuet

Det praktiske

Kursuslokation

Kurset afholdes på Østerbro i København
Adressen fremsendes i dit velkomstbrev efter tilmelding.

Medbring

Notesbog, hyggesokker/indendørssko og evt. et sjal til at have om dig under meditationen. Kom i behageligt tøj, der ikke strammer, med plads til armbevægelser.

Tilmelding:

Tilmeld dig via formularen øverst på siden.
Når din tilmelding og plads er registreret, får du en mail retur, der bekræfter din plads på holdet.

Velkomstbrev med praktisk information sendes til den oplyste mailadresse i god tid inden kursusstart.

Betaling:

Faktura med betalingsbetingelser fremsendes til den mailadress du har oplyst ved tilmelding.

Din tilmelding er bindende for hele forløbet.

Såfremt du mod forventning bliver forhindret i at deltage, bedes afmelding ske senest 4 uger før første kursusdag.

Afmelding faktureres med kr. 100,- i administrationsgebyr.
Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart tilbagebetales kursusgebyr for første kursusdag ikke uanset årsag.

Skulle du blive forhindret i at deltage et par af datoerne, kan du stadig være med.

Ved kursusstart inviteres du ind i en lukket Facebook-gruppe, hvor du kan stille spørgsmål mellem kursusdagene, etablere fællesskab, dele dine erfaringer eller lade dig inspirer af andres. Alle kursusemner, hjemmeopgaver og opsamling på undervisningen, opdateres løbende i gruppen.

Søger du løsninger til erhverv?

Meditation & mindfulness i virksomheden

Medarbejdere, der er pressede, fortravlede eller stressede, er mere tilbøjelige til at være usunde, dårligt motiverede, mindre produktive og mindre sikre på arbejdspladsen. Virksomheder med stressede medarbejdere er samtidig mindre tilbøjelige til at få succes på et konkurrencepræget marked.

God ledelse og god arbejdsorganisation er de bedste former for stressforebyggelse. Hvis medarbejderne allerede er stressede, er det vigtigt at virksomheden er opmærksom på det og iværksætter en hjælpende indsats.

Formålet med stresshåndtering er at forebygge stress eller, hvis medarbejderne allerede oplever stress, at forhindre, at det forårsager alvorlig skade på deres helbred eller på virksomhedens sundhed.

Det er ikke svært at meditere, men en udfordring for de fleste at mærke indre ro og balance i en travl hverdag.

 • Skab fokus og mental klarhed med meditation og mindfulness
 • Start jeres møder med indre ro og nærvær
 • Forbind hoved og hjerte i dagens beslutninger
 • Forebyg stress i virksomheden med mental sundhedspleje
 • Lær simple teknikker til systematisk afspænding, der afhjælper akut stress og angst

Du er velkommen til at kontakte mig ved spørgsmål eller ønske om en uforpligtende samtale eller løsning, der kan imødekomme jeres behov.