Meditation & Mindfulness

Meditation og mindfulness er efterhånden kendt for en lang række positive virkninger i krop og sind. Det hjælper dog ikke at vide noget er godt, hvis vi ikke integrere det i hverdagen. Så kom og vær med – giv dig selv en mental vitaminindsprøjtning og mediter dig til indre ro, mindre stress, bedre koncentrationsevne og mere glæde.

Mindre stress, mere glæde, dybere selverkendelse

Lær at regulere kroppens stressmekanisme og hovedets tankemylder

Meditation er en koncentreret bevidsthed i nuet, hvor bevægelser i sindet falder til ro.
Meditation er karakteriseret af fysisk og psykisk afspænding, uselvisk emotionelt nærvær, forhøjet mental årvågenhed, stilhed og uanstrengt Væren.

Flere og flere forskningsforsøg viser, at meditation bl.a. styrker blodgennemstrømningen i de områder af hjernen der associeres med lykke, kreativitet, koncentration og empati.

Et øget neuralt netværk mellem det limbiske system og neurocortex resultere i positive fysiske, psykologiske, mentale og adfærdsmæssige forandringer. F.eks. indre ro, generel muskulær afspænding, bedre hukommelse og koncentrationsevne, skærpet evne til at tænke i muligheder frem for begrænsninger, spontan glæde, dybere medfølelse og uselvisk attitude.

Mindfulness hjælper dig til at blive bevidst opmærksom og nærværende i nuet. Det lærer dig at møde verden uden at bedømme, -fastholde, -forsøge at undgå eller reagere på de fænomener der optræder i sindet.

Når du praktisere mindfulness ændres din forholdemåde til følelser som frygt, angst, smerte, lidelse og afhængighed.

Meditation & Mindfulness

Dette kursusforløb strækker sig over 6 uger. Du får intensiv støtte til at skabe en ny vane og gøre meditation og mindfulness til en naturlig del af din hverdag. Små hold sikre dit udbytte. Reserver din plads i god tid.

Få mere energi, glæde og mentale styrke, imens du slipper spændinger og travlhed i krop og sind.

Under dette forløb lærer du at meditere og får støtte til at vedligeholde en meditationspraksis i en travl hverdag.
Du bliver introduceret til meditation & mindfulness i et naturvidenskabeligt og åndsvidenskabeligt perspektiv.

 • Du lærer om stress, symptomer og signaler du skal være opmærksom på.
 • Du hører om sindets natur, om bevidsthedsudvikling, og indre frigørelse
 • Du får værktøjer til at regulere og integrere fysiske, mentale og emotionelle ubalancer i hverdagen.
 • Du støttes gennem en transformationsprocess præget af livsglæde, inspiration og selvindsigt, i modsætning til overlevelse, utilstrækkelighed og mangelfuldhed.

Det kan du forvente:

 • Mental sundhed og psykisk balance
 • Fysisk afspænding og dybere kropsbevidsthed
 • Positiv forståelse af din work-life balance
 • Styrket evne til at handle i overensstemmelse med dine værdier
 • Reduktion af stress og forbedret evne til at regulere kroppens stressrespons
 • Naturlig glæde og spontan lykkefølelse
 • Øget selvindsigt, trivsel og formåls-inspireret livsstil
 • Nærvær på daglig basis og forebyggelse af stress, uro, depression og angst
 • Udførligt program til daglig meditativ praksis og mindfulness-baseret opmærksomhedstræning.

Søger du løsninger til erhverv?

Få hjælp til at skærpe trivsel og velvære, imens stress og stressbetinget sygefravær forebygges og reduceres.

Glade medarbejdere, nærvær og vækst?


Meditation og mindfulness

Formål:
At bidrage til et positivt arbejdsmiljø.
At formidle metoder til at regulere og reducere stress.
At øge bevidstheden om mental og fysisk sundhed
At inspirere til mentalt overskud, autenticitet og åndeligt nærvær.

 • Kurset veksler mellem teori, øvelser, træning og opfølgning i plenum.
 • Undervisningsforløb tilpasses den enkelte virksomhed/afdeling.
 • Deltagerne får hjælp og værktøjer til at implementerer teori og øvelser i hverdagen.
 • Kursusopfølgning og løbende effektsikring tilpasses behovet i den enkelte virksomhed.

….eller stress, overlevelse, utilstrækkelighed?


Kender du fornemmelsen af at være kronisk bagud?

De færreste kender den altid nærværende naturlige indre glæde, bevidste opmærksomhed og autentiske personlige styrke.

Kun få har for vane at bruge sig selv på måder der eliminerer utilstrækkelighed og udfolder meningsfylde, medfølelse og mental styrke.

Sig Ja til øget trivsel, livsglæde, sundhed og personlig vækst!

 • Jeg hjælper jer med at reducere stress og sygefravær, imens krop, sind og psyke balanceres og vitaliseres.
 • Jeg vejleder jer i udfoldelsen af medarbejdernes ressourcer, velvære og overskud.
 • Jeg underviser jer i menneskets natur, mental styrke, meditation og nærvær.
Stress, tankemylder og mistrivsel behøver ikke være en naturlig del af hverdagen!

PRISER

MEDITATIONS WORKSHOP

Optil 25 deltagere
Kr. 17.500,- /1-3½ time

25-50 deltagere
Kr. 21.500,- /1- 3½ time

Weekendtillæg kr. 3.500,-

Allepriser er i DDK ex. moms.
Derudover betales for omkostninger i forbindelse med overnatning, transport enten med tog, fly, taxa eller kørsel i egen bil (kr. 4,- pr. km) samt evt. parkering og broafgift.

Virksomheden afholder ligeledes udgifter for lokale til foredrag og workshop.

Du er velkommen til at kontakte mig med henblik på individuelle sessioner, stresshåndtering eller meditationsforløb.

Det praktiske

Medbring: notesbog, madpakke, evt. indendørssko og et sjal eller tæppe til at have om dig under meditationen.

Tilmelding: Ja tak (Skriv navn, mail evt. tlf. nr. samt kursusønske)
Du vil modtage en returmail når vi har modtaget din tilmelding, samt faktura med betalingsoplysninger via oplyste mailadresse.

Din tilmelding er bindende. Såfremt du mod forventning bliver forhindret i at deltage bedes afmelding ske i god tid inden kursusstart.
Afmelding faktureres med kr. 150,- i administraktionsgebyr uanset årsag.
Ved afmelding senere end 5 dage før kursusstart faktureres 50% af kursusafgiften.