Mindfulness og hjernen
(Engelsk)

Om depression og mindfulness-baseret kognitiv terapi (Engelsk)

Verdens sundheds organisationen WHO beskriver mental sundhed som en tilstand af velvære, hvor individet;

– kan opdage og udfolde sine evner
– kan håndtere dagligdagens udfordringer og stress
– kan arbejde produktivt og tilfredsstillende
– evner at indgå i relationer
– bidrager positivt til fællesskaber i det omgivende miljø

Mental sundhed er et udtryk for, at vi er i kontakt med os selv, ved hvem vi er og kender vores sind godt nok til, at vi ikke mister centrering, når vi tilpasser os livets bevægelse, kriser og foranderlighed. Hvis vi glemmer hvem vi dybest set er, kan vi ikke undgå at identificere os med de empiriske indtryk fra tanker, følelser og sanseoplevelser, der eksisterer i krop og sind.

I følge WHO vurderes mere end 27% af Europas voksne befolkning at opleve dårlig mentalt helbred i løbet af et år.

De mest hyppige former for mental lidelse i EU er angst og depression. I år 2020 forventes depression at være den mest udbredte årsag til sygdom og lidelse i verdens høj-indkomstlande.
Mennesker med mentale lidelser kan møde eller frygte at møde fordømmelse fra andre. Frygt er ofte baseret på misforståelser eller manglende forståelse af den mentale lidelse.
Denne stigmatisering kaster brænde på bålet. Det øger individets lidelse, den sociale eksklusion og kan påvirke både arbejds- og privatliv. Desværre afholder det også flere fra at søge hjælp, netop af frygt for at blive sat i bås.
Vi kan alle udvikle større bevidsthed og lære at forholde os til mental sundhed og lidelse med større åbenhed og nysgerrighed. Heldigvis ser vi i øjeblikket flere medier, der skildre mennesker med unikke egenskaber i virksomheders arbejdsstyrke. Det er med til at udbrede accept og større forståelse af særlige egenskaber, på tværs af kulturer og samfundsnormer.
Når mental sundhed accepteres og integreres på lige fod med fysisk sundhed i det danske sundhedssystem, kan de metoder der understøtter og inkludere menneskers metale og psykosociale behov, for alvor komme til sin ret.