Velkommen til Sansende kommunikation

Fordyb dig i sjælens sprog og hjertets visdom med Catherine Daverne på 6 måneders forløb i Sansende Kommunikation

Sansende kommunikation er for dig der ønsker at udforske dine psykiske evner, forstå din mavefornemmelse og øve dig i at formidle indre vejledning.

Mange mennesker har før-sproglige oplevelser med øget sensitivitet, indre vejledning og skærpet intuition. Færre mennesker lever i forening med sjælens kald og hjertets visdom, kun få mennesker  er bevidste om åndelig kontakt i hverdagen.

Sansende Kommunikation træner din evne til at lytte, fortolke og leve i overensstemmelse med din højere bevidsthed.

Styrk din selvindsigt og relationer med ekstrasensorisk perception

Sansende kommunikation skærper din sensitivitet, mindfulness-kapacitet og ekstra sensoriske perceptionsevne. Det er en kommunikationsform med mange fordele – herunder:

 1. Øget empati:
  Når du er bevidst opmærksom på dine egne og andres kropslige reaktioner og signaler, kan du bedre afkode og forstå de underliggende følelser og behov der påvirker en given adfærd. Sansende kommunikation udvikler din medfølelse, evne til at udvise empati og sætte dig selv i andres sted.
 2. Bedre kommunikation:
  Sansende kommunikation øger din bevidsthed om dine egne og andres følelser og behov. Det kan styrke din evne til at stå ved dig selv og udtrykke dig i relation til andre. Det kan  også hjælpe dig med at forstå, hvad andre forsøger at udtrykke, selv når de ikke siger det direkte.
 3. Dybere relationer:
  Når du er opmærksom på sansninger i nuet, kan du skabe en mere nærværende og tillidsfuld relation til andre mennesker. Det kan hjælpe dig med at opbygge og styrke dine relationer, både privat og i arbejdet med andre mennesker.
 4. Helhedsorienteret problemløsning:
  Sansende kommunikation kan hjælpe dig med at identificere og løse udfordringer på en mere holistisk måde, fordi du er mere bevidst om dine egne og andres følelser,  reaktioner og behov.
 5. Styrket kreativitet:
  Du kan træne din evne til at tænke kreativt og innovativt med Sansende kommunikation. Det styrker din abstraktionsevne, som er en fordel i sammenhænge, hvor kreativitet og innovation er afgørende faktorer for succes, vækst og udvikling.

Udforsk og træn dine psykiske evner

Sansende kommunikation er en spændende og dybdegående træning, der åbner op for en verden af ekstrasensorisk perception. Ved at udforske og træne dine psykiske sanser, kan du lære at forstå og tolke subtile energier og informationer, som normalt er uden for vores almindelige bevidsthedsområde.

En del af træningen i Sansende kommunikation omfatter meditation og mindfulness-øvelser. De hjælper dig med at skabe mere ro og klarhed i sindet. Det vil gøre det lettere at træne dine psykiske evner, lytte til din intuition og indre visdom.

På et kursusforløb i sansende kommunikation får du mulighed for at forbinde dig endnu dybere og mere nærværende med dig selv og andre. På den måde opnår du en større forståelse af dit indre liv og dine omgivelser. Du lærer at fokusere dit sind, mærke energier og informationer, og bruge dine psykiske sanser på en mere bevidst og målrettet måde.

Føler du dig overstimuleret af andres følelser og tanker? Sådan kan du lære at udnytte din sensitivitet som en styrke.

For sensitive mennesker kan det være udfordrende at navigere i en verden med en konstant strøm af ydre stimuli. Grænseløsheden mellem ens egen og andres krop, tanker og følelser kan virke overvældende. Det fører ofte til stress, angst, bekymring eller en følelse af at miste sig selv.

Sensitivitet kan også være en gave, der åbner op for dyb empati, intuition og forståelse for dine egne og andre menneskers følelser og behov. Ved at anvende din sensitivitet bevidst, kan du bruge den som en styrke til at opdage subtile nuancer i dit indre og ydre liv. Du kan også opbygge dybere relationer med andre. Sensitivitet kan guide dig til at større selvbevidsthed og personlig vækst.

Med en bevidst indsats for at træne dine psykiske sanser og lære at sætte sunde grænser, kan du finde balance i din daglige tilværelse. Det vil gøre det nemmere at udnytte fordelene ved at være sensitiv og skabe en mere bevidst forbindelse med dit indre liv og verden omkring dig.

Det siger tidligere kursister…

Jeg er så taknemmelig for at have været med og kunnet arbejde med mig selv under så kyndigt og sikkert et menneske som Catherine!
Hendes undervisningsform er så fantastisk; jeg tør gå ind i de processer hun guider. Hun er meget tillidsvækkende og tillid er ellers ikke min spidskompetence.

Jeg har bedre kendskab til mig selv, hvad jeg kan, og hvad jeg har brug for mere lærdom om, end jeg havde før.
Jeg har haft nogle virkelig store oplevelser og erkendelser undervejs, der kommer til at have varig indflydelse i mit liv.

Det der skiller sig markant ud ved dette kursus i forhold til andre lignende kurser er at Catherine lærer mig at være nysgerrig. Der er ikke noget rigtigt og forkert, der er det der ér.
Catherine er den jeg kender der har allermest viden indenfor dette felt, hvilket gør at jeg føler mig tryg i at kaste mig ud i min indre verden. På trods af hendes store viden, værdsætter jeg at hun ikke serverer det hele på et sølvfad, men beder mig om at udforske og være nysgerrig.

Catherine gør det så rart og jordnært at være på hendes kursus. Hendes entusiasme og hendes blide og ægte facon gør, at hun er som en skøn symfoni, som man har lyst til at blive ved med at lytte til. Det faktum, at hendes undervisning og emnet står hendes hjerte nært, skinner igennem hendes måde at formidle tingene på. Kursets indhold er spændende, brugbart og har en rigtig fin balance mellem teori, praktiske øvelser og sharing. Af hjertet tak for en berigende weekend.

Som erhvervsvejleder benyttes ofte værktøjer som empati, selvforståelse, anerkendelse og inklusion, som gangbare og bærende begreber. Efter mødet med sansende kommunikation har jeg tilført en ny dimension, en slags kernekompetence i karrieresfæren og i den mere private tilmed.

Kurset levede op til mine forventninger og jeg var super tilfreds med underviseren.
Catherine har et nærvær og et overblik der fylder rummet og det giver tryghed til at være tilstede med det der ér og det der måtte dukke op undervejs. Jeg synes godt om formen, at blande teori og øvelser virker rigtig godt for mig. Jeg kan godt lide at det er over to dage, så man får tid til at reflektere imellem dagene. Jeg er stadigvæk i gang med at tage “udbyttet” ind, og jeg er sulten efter mere.

Tusind tak for et fantastisk kursus og en stor tak til dig Catherine!
Du har i den grad har beriget mit liv og bibragt mig en meget større indsigt og selvforståelse. Kurset har givet mig dyb tillid til min intuition og mavefornemmelse.

Jeg var så fyldt op af glæde da jeg kørte hjem fra kurset og hele aftene.
Det hele har været så givende. Jeg har lært så meget og det har givet mig en dejlig spirende forårsfornemmelse inden i.

Kurset opfyldte helt klart mine forventninger. Jeg fik nogle rigtig gode aha – oplevelser.
Jeg fik en større tro på at jeg kan få de svar jeg søger…alt i alt en dejlig livsbekræftende oplevelse.
Catherine har en god måde at formidle budskaberne på, med hendes kompetence, indre ro og gode energi.

Kurset er virkelig spændende og bliver afholdt på en enorm respektfuld og rolig facon.
Catherine er en super inspirerende underviser og har så meget at byde på at, at jeg gik der fra og ville bare have meget mere.

Knuden i maven er blevet opløst. Nu kan jeg stå overfor folk med en anden mening, uden at jeg spænder, bliver underlig til mode eller angst. Det er blevet nemmere at være mig.

Kurset blev en øjenåbner ind i en hidtil uudforsket verden.
Begreber som intuition og mavefornemmelse blev opgraderet til brugbare værktøjer

En stor tak til Catherine, der gennem sin entusiasme, inspiration og troværdighed som underviser blev en katalysator til dybere udforskning.
Hun brænder igennem med sin ægthed – hun er det hun formidler.

Jeg er utrolig glad for at jeg deltog på kurset i Sansende Kommunikation. Det var en ganske ny verden for mig at opleve og det overraskede mig meget, hvordan man med et åbent sind kan lære så meget mere om sine medmennesker og sig selv.

Der er ingen tvivl om at jeg tager meget med hjem fra kurset. Især viden om, og praktisk erfaring med, at jeg ved nogle lette øvelser kan fornemme energier og sindstilstande. Også tanken om den indre kerne hvor der er balance og ro, har givet mig stof til eftertanke.

Catherine er en fantastisk inspirerende underviser og hun er udstråler tydeligt at hun brænder for sit fag.

Tak for et rigtig godt kursus!!
Jeg har fået en god fornemmelse af mit indre og fundet ud af, at den spirituelle verden kan bruges helt konkret i hverdagen. Jeg har fået mere tiltro til min indre kerne og jeg mærker efter indeni før jeg træffer en beslutning.

Jeg synes underviseren er fantastisk, intelligent, vidende, sjov, omsorgsfuld, nænsom, præcis, skarp og en fantastisk lærer.

Det var interessant at dykke ned i emnet uden først at skulle overvinde den modstand, der er i skepsis, som jeg ellers plejer at have en livlig kamp med. Ligesom jeg heller ikke blev overvældet af følelser af manglende kunnen osv.

Jeg elskede undervisningen. Der er noget fuldstændigt fantastisk over at sidde som elev i et emne, der er så stort og altomfattende. Det gav mig følelsen af at være i min sjæl på dyb og virkelig nærende måde.