Tre minutters pause til hjernen reducerer i flg. BFA (viden om restitution) indholdet af stresshormonet adrenalin med 30 %.

Ved at trække vejret dybt eller have sunde relationer med andre i de tre minutter reduceres indholdet af adrenalin med 50 %.

Der er altså god grund til at huske pauserne og de gode relationer i løbet af dagen.

Opdag dine naturlige pauser

Naturlige pauser er en invitation at reflektere, opdage og værdsætte fysisk velbehag, som du måske overser og derfor ikke oplever udbyttet af.

  1. Kan du komme i tanke om situationer/relationer, hvor du typisk føler dig afslappet og mærker åndedrættet i kroppen?
  2. Hvad er det, du oplever i de situationer/relationer, der påvirker dig positivt?
  3. Hvad er det, du gør/ikke gør i de situationer/relationer, der virker positivt?
  4. Hvilke handlinger får dig til slappe af og mærke dit åndedræt?
  5. Er der måder at tænke eller føle på som giver dig ro og engagerer dig i  åndedrætsrytmen i kroppen?
  6. Hvilke konsekvenser har det, for dig og for andre, når du ikke husker de små pauser eller føler dig afslappet?

Pssst…

Måden vi tænker på påvirker vores humør og måden vi handler på. Derfor er det vigtigt at blive bevidst om, hvordan vi tænker.

I situationer, hvor du spænder op og undertrykker kroppens naturlige vejrtrækning medfører det ofte tiltagende tankemylder, forvirring, manglende jordforbindelse og en fornemmelse af, at være fastlåst.

Det gør det samtidig vanskeligt at mærke hvordan du egentlig har det, og svært at analysere en situation, fordi kroppens forsvarsmekanisme nedsætter din evne til mere kompliceret tænkning og kreativitet.

Svære tanker og følelser kan trække os væk fra nuet og det påvirker vores adfærd og dømmekraft i en uhensigtsmæssig retning. fx kan (selv)fordømmende tanker, skyld, frygt og bekymringer om fremtiden eller minder fra fortiden kapre vores opmærksomhed og gøre os ufokuseret.

Hvis du er ufokuseret er du ikke “tilstede” og når du ikke er tilstede i nuet er dit engagement begrænset. Konsekvensen af begrænsning er for de fleste en grundfølelse af utilfredshed.

Ved at holde små pauser, hvor du genskaber fokus og nærvær, bliver du i stand til at mærke dig selv, fokusere på det du laver og engagere dig positivt i de opgaver, relationer eller omgivelser du er en del af.

Du kan fx øve dig på at være tilstede, mens du taler med familie eller venner. Læg mærke til, hvad andre siger, deres toneleje, stemme og deres ansigtsudtryk. Giv dem din fulde opmærksomhed.

Du kan også øve dig, mens du vasker op, laver mad eller går en tur. Du skal blot give din fulde opmærksomhed til den aktivitet du er i gang med.

God fornøjelse!
Jeg håber du kan drage nytte af indlægget:0)