Vi kan ikke kontrollere livets bevægelse, men vi kan lære at hvile trygt i uvished

Frygt og modstand mod forandring ligger dybt forankret i menneskets overlevelsesinstinkt. Meditation og mindfulnes har været brugt i årtusinder til at transformere menneskets sind og personlighed. Fra at være styret at frygt, begær og uvidenhed, til at blive kærlige, oplyste og selvrealiserede individer, der fungerer i bevidst samklang med universet.

Med mindfulness vil du begynde at være bevidst opmærksom og tilstede, frem for blot at reagere ubevidst. Når du er opmærksomt tilstede bliver du automatisk bevidst om, hvad der egentlig foregår i det indre og ydre, både fysisk, emotionelt og mentalt.

Meditation kan hjælpe dig med at etablere ro inden i, så du kan holde ud at være i det eget selskab i nuet.

Det er ikke uden grund at de traditionelle veje til personlig transformation og selvrelisering, omfatter betydelige etiske og moralske discipliner og praksis.

Hvis ikke du kontinuerligt forfiner dine menneskelige kvaliteter og forsøger at leve op til mere alturistiske, frem for egoistiske, værdier, er det ikke muligt at etablere den fornødne ro og afspænding i krop og sind, som er en forudsætning for at opdage din *sande natur.

*Den uforanderlige, universelle bevidsthed, som er uberørt at livets fænomener, egoets begær og sindets tankemylder.

Sådan kommer du igang

1. Accepter at forandring er en livsomstændighed.

2. Sig JA til nuet og giv slip på eventuel modstand i krop og sind.

3. Læg mærke til hvilke tanker og følelser du responderer på forandring med.

3. Spørg dig selv – er dette indenfor eller udenfor min kontrol?

4. Tag action på eller observer det, der er indenfor din kontrol og overlad trygt resten til universet.

5. Det kan godt være du oplever afmagt, fortvivlelse, frygt, vrede, andre følelser eller tankemylder. Det er helt naturligt. Øv dig i at observere indre og ydre omstændigheder uden at identificere eller forbinde dig med det.

6. Øv dig i ikke at dømme, undertrykke, interagere med, eller forsøge at undgå, det du mærker eller oplever. Blot træk vejret og observer, hvad der foregår – enten i det ydre eller indre. Øvelsen handler ikke om at være god eller dårlig til at observere!

Den handler om at træne din bevidste opmærksomhed i nuet. Den opmærksomhed, der fra naturens side er fri for egoets identifikationsproces.

7. Du kan bruge mindful madlavning, kreativitet, skrivning, undersøgende samtale eller åndedrættet, som fokuspunkt i en transformationsproces. Det kan hjælpe dig med at flytte fokus fra indre kaos og negative spiraler, til ydre nærvær, indsigt og bevidst opmærksomhed.

8. Prioriter regelmæssig meditation, det er en værdifuld og videnskabelig metode til balance, der samtidig transformerer negative tendenser i din natur.

Rigtig god fornøjelse!