Velkommen til livets vendepunkt og dynamisk vækst

Vendepunktet…

Der kommer et tidspunkt i livet, hvor du ikke er i stand til at løse de udfordringer du står overfor på egen hånd. Du vil føle at den viden, intelligens, og de erfaringer du ellers har støttet dig til, svigter eller er utilstrækkelige. Du har ingen forudsætninger, intet fundament og ingen logisk forståelse, der kan hjælpe dig gennem situationen.

I det øjeblik spirer en uselvisk ydmyghed frem i dit indre. Den vil virke anderledes, sårbar og fremmed for din vante natur.

Du vil opdage at det liv du har levet, er baseret på en falsk identitet, en falsk opmærksomhed og en falsk virkelighed.
Du erkender en identitet og virkelighedsopfattelse som er mere eller mindre mangelfuld, utilstrækkelig og præget af uvidenhed.

I selverkendelsens mørke genkender du begærets drivkraft og utrættelige stræben efter mere. Mere glæde, anerkendelse, viden, overskud, tid, rigdom, sex, succes, opmærksomhed, kærlighed, tillid, ro o.s.v. Du ser en kronisk skyldfølelse og dårlig samvittighed dybt i øjnene. Du opdager at følelsen af “at snyde” sniger sig ind under huden, når noget er (for) let. Når hverdagen ikke er op ad bakke, stressende, eller i det mindste rummer en vis mængde frygt og besvær.

Du føler pludselig at dit liv er uden substans og opdager til din rædsel, at du ikke er “mester i eget hus”. Du som ellers mente at kontrollen over livets omstændigheder lå i dine hænder. I det øjeblik opløses din selvhøjtidelighed og selvfølelse. Det er VENDEPUNKTET hvor det personlige ego bøjer sig i ydmyghed og overgiver sig til sjælens natur og åndens vilje.

Mange mennesker føler frygt og utryghed ved ideen om at de ikke har fuld kontrol over livet. Det er naturligt i begyndelsen. Efterhånden som vi overgiver det personlige ego og sindets logik til den højere bevidsthed, medfører det dyb tillid, accept og erkendelse af livets storhed.

Jeg er netop kommet retur fra Indien. Det har været en rejse præget af eventyr, ydmyghed og erkendelse af universets ubetingede kærlige vilje, netværk og uforudsigelighed. På Spiritual Journey viser det universelle nærvær sig igen og igen med ubegribelig tydelighed. Det opleves bl.a. som en overvældende naturlig spontanitet, samhørighed med alt, ubegrænset indre og ydre rummelighed, fylde og salig velsignelse. Situationer, som jeg i min vildeste fantasi knapt kan drømme om, udfolder sig og muliggøres på magisk og fuldstændig uanstrengt vis.

Jeg håber at du får mulighed for at opleve “vendepunktet” udfolde sig i dit liv, og at du vil prioritere og inkludere stilhedens vejledning, fred og styrke i processen. Jeg tør godt garantere, at du ikke bliver skuffet i undersøgelsen af og mødet med din dybeste natur.

Meditation & Mindfulness

Spiritual Journey

Drømmer du om at prøve kræfter med en autentisk pilgrimsrejse?

Så er næste Spiritual Journey er lige om hjørnet.

Vi skal flyve fra København over Delhi til Dehra Dun.
Efter en overnatning i Rishikesh, bruger vi det meste af en dag på at køre til Ukimath.

I Himalaya skal vi bl.a. trekke til Madmaheshwar, Tungnath, Rudranath og Kalpeshwar.

Fra 4.-12. rejsedag vandrer vi i overkommeligt tempo ca. 3-8 timer dagligt og rider på ponyer hvor det er muligt.
På 7. dagen skal vi besøge det højest beliggende tempel blandt de 5 Panch kedars. (4090 meters højde)

Vi kører i bil mellem hver destination og kan efterlade større bagage i bilen, når vi skal trekke og overnatte i terrænet.

Vi besøger også Anusurya devi, Badrinath, Kartike Swami og flere andre signifikante steder på vejen. Efter fuldendt Journey hygger vi en hel dag i Rishikesh inden hjemrejsen. Læs mere om forudsætningerne for at deltage her.

Himalaya i Maj

Panch Kedar trekking
d. 2. – 17. maj 2016

  • Prisen for turen i Maj er kr. 23.500,-
  • Læs mere om Spiritual Journey her
  • Send forespørgsel om turen her

Forudsætningen for dynamisk vækst…

Dynamisk vækst inkluderer vores villighed til at integrere, mestre, og give slip på identifikationen med, det vi lærer i livet.

Mange mennesker når ikke at orientere sig i, eller undersøge bevidstheden og sindets natur og formål, i løbet af livet. Vi har travlt med at (over)leve, at arbejde, at udvikle, at opnå, at tilpasse os. I farten glemmer vi at stille spørgsmål ved vores virkelighedsopfattelse. Ved autenciteten i det indre og ydre liv.

Vi kapres af kroppens biokemi og reagerer instinktivt i situationer, hvor vi med fordel kunne gøre en indsats for at leve op til menneskets intellektuelle kapacitet og iboende evne til bevidst opmærksomhed.

Forudindtagede, begrænsende og egoistiske holdninger står i vejen for bevidsthedens fulde udfoldelse i mennesket. Det vi har lært, for at kunne overleve fysisk, socialt, mentalt og intellektuelt, står i princippet for fald, når opmærksomhedens centrum flyttes fra egoets overlevelse, til dynamisk vækst.

Menneskets udvikling står overfor den nødvendige luksus, at skulle prioritere nærvær, autenticitet, ansvar og vilje, hvis bevidstheden skal være til rådighed for en bæredygtig, positiv og dynamisk vækst i alle livets dimensioner. Det ligger udenfor vores komfortzone.

Heldigvis finder vi eksperter, også på dette område, der har studeret og realiseret dynamisk vækst, åndelig perception og bevidsthedsudfoldelse, i teori og praksis, gennem hele deres liv. De er levende eksempler på menneskets berigende, udstrålende og iboende potentiale.

Metoderne og teknikkerne er til rådighed for alle. Vi kan starte med at høre om dem. Prøve dem af. Få erfaring med hvordan de virker. Før eller siden kan vi aktivt og kontinuerligt vælge at prioritere det der hjælper os. Og hvis vi er ihærdige – finde inspiration og støtte til at integrere dynamisk kærlighed, åbenhed og vilje i os selv.

Spiritual journey, Sansende kommunikation, Meditation og mindfulness er alle effektive selvhjælpsværktøjer på vejen.