Meditationsklubben Uge 22 Et kontinuerligt, uforstyrret flow af perceptioner eller tankebølger i sindet, rettet mod et meditationsobjekt, er dhyana/meditation. (Patanjali´s yoga sutra Bog III - 2)